കൊളപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി റോഡിൽ ആസാദ് നഗറിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ നിർത്തിയിട്ട പിക്കപ്പ് വാനിൽ ഇടിച്ച് ബൈക്ക് ഷോറൂമിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം


കൊളപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി റോഡിൽ ആസാദ് നഗറിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ബൈക്ക് ഷോറൂമിനും നിർത്തിയിട്ട പിക്കപ്പ് വാനിലും ഇടിച്ച് അപകടം . അപകടത്തിൽ ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. തിരൂർ ബിയാൻകയിൽ നിന്നും Indus viva മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നവഴി വേങ്ങര സ്വദേശി മിദ്‌ലാജ് സഞ്ചാരിച്ച കാർ ആണ് കൊളപ്പുറം ആസാദ്‌ നഗറിൽ  അപകടത്തിൽ പെട്ടത് 

റിപ്പോർട്ട് : ആഷിക് താനൂർ 

Post a Comment

Previous Post Next Post