മൂന്നാർ എസ്റ്റേറ്റിൽ വൻ തീപിടുത്തം..വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചുമൂന്നാർ എസ്റ്റേറ്റിൽ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലയങ്ങളിൽ വൻ തീപിടുത്തം. പത്തോളം വീടുകൾ കത്തി നശിച്ചു .മൂന്നാർ, നെട്ടികുടി സെൻ്റർ ഡിവിഷനിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് .വീട്ടുപകരണങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി .

Post a Comment

Previous Post Next Post