വാഹനാപകടം യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു


 മലപ്പുറം  എടയൂർ പൂക്കാട്ടിരി ടിടി പടി IRHSS ലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന മുജീബ് മാഷ് (ചേലക്കര-ഷൊർണ്ണൂർ) വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട വിവരം എല്ലാവരേയും വ്യസന സമേതം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവല്ല 


Post a Comment

Previous Post Next Post