കണ്ണൂരിൽ സുഹൃത്തിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചശേഷം യുവാവ് വീട്ടുപറമ്പിലെ മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ജീവനൊടുക്കികണ്ണൂരിൽ സുഹൃത്തിനെ കുത്തിപ്പരുക്കേൽപ്പിച്ച് യുവാവ് തൂങ്ങിമരിച്ചു. തിരുവട്ടൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിനു മരക്കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചത്. സുഹൃത്ത് പ്രിയേഷിനെ പരുക്കുകളോടെ തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു...


Post a Comment

Previous Post Next Post