മുതുകുറിശ്ശി മാവുണ്ടിരിക്കടവിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസ്സിന് പിറകിൽ ഗുഡ്സ് വാഹനം ഇടിച്ചു ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക്

 


മലപ്പുറം പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ അതിർത്തി പ്രദേശമായ മുതുകുറിശ്ശി മാവുണ്ടിരിക്കടവിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസ്സിന് പിറകിൽ ഗുഡ്സ് വാഹനം ഇടിച്ചു ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ 5മണിയോടെ ആണ് അപകടം  ഏലകുളം  റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന   വള്ളുവനാട് ബസ്സിന് പിറകിൽ ഗുഡ് വാഹനം ഇടിച്ചാണ് അപകടം. അപകടത്തിൽ കുടുങ്ങികിടന്ന ഡ്രൈവറെ ഫയർഫോയ്‌സ് എത്തി പുറത്തെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മറ്റു വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു 

Post a Comment

Previous Post Next Post