വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് (മാനന്തവാടി) 08/05/2024. ബുധൻ ഒ പി വിവരങ്ങൾ 👇

 





*Medicine*. ✅
*Surgery*. ✅ 
 *Gynecology* ✅
*Pulmonology* ✅
*Psychiatry*. ❌
*Paediatrics*. ✅        
*Cardiology*. ❌
*ENT* ✅
*Ophthalmology* ✅       
*PMR*. ✅
*Orthopedic* ✅
*Dermatology* ✅
*Dental* ✅
*NCD* *OP* ✅
  *EVENING OP* ❌  

*ജനറൽ- ഒപി രാവി ലെ 8: മുതൽ വൈകിട്ട് 7:30 വരെ*

ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ വയനാട് 8606295100

 *വയനാട് ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇ-ഹെൽത്ത് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഒപി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ UHID കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്.*

 *UHID കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർ ആധാർ കാർഡും മൊബൈൽ ഫോണുമായി വന്നു ഒപി കൗണ്ടരിൽ നിന്നും UHID കാർഡ് നിർബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടതാണ്*

 NB :മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം.. ഒപി ലിസ്റ്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post