വള്ളിക്കുന്ന് ആനയാറങ്ങാടി 16വയസുകാരി വീടിനുള്ളിൽ തുങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ


 മലപ്പുറം  വള്ളിക്കുന്ന്  ആനയാറങ്ങാടി 16വയസുകാരി വീടിനുള്ളിൽ തുങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തോട്ടത്തിൽ പുറക്കൽ വേദ 16 വയസ്സ്   ആണ് മരണപ്പെട്ടത് 

മൃതദേഹം തിരുരങ്ങാടി താലൂക്ക്  ആശുപത്രിയി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി 

 അച്ഛൻ. തോട്ടത്തിൽ പുറക്കൽ വിനീഷ് കുമാർ. അമ്മ. സുബില

Post a Comment

Previous Post Next Post