പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ തോറ്റതിലെ വിഷമം..വിദ്യാർത്ഥി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

 


തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥി കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.കൃഷ്ണനുണ്ണിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.പ്ലസ്ടുവിൽ തോറ്റതിലുള്ള മനോവിഷമമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post