ഇരിട്ടി കൂട്ടുപുഴയിൽ പെൺകുട്ടിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തികണ്ണൂർ  ഇരിട്ടി കൂട്ടുപുഴയിൽ പെൺകുട്ടിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൂട്ടുപുഴ പാലത്തിന് സമീപം പുഴയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല

Post a Comment

Previous Post Next Post