കുവൈത്തിൽ വീണ്ടും തീപിടിത്തം. മെഹബൂല സ്ട്രീറ്റ് 106ലെ ബ്ലോക്ക് ഒന്നിലാണ് സംഭവം….രക്ഷപ്പെടാനായി രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടിയ 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരം 9 പേര് ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് റിപ്പോർട്ട്കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ വീണ്ടും തീപിടിത്തം. മെഹബൂല സ്ട്രീറ്റ് 106ലെ ബ്ലോക്ക് ഒന്നിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. 9 പേർ ആശുപത്രിയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

രക്ഷപ്പെടാനായി രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന്

ചാടിയ 2 പേരുടെ നില അൽപം

ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം . എല്ലാവരും

ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നാണ് സൂചന. അഗ്നിശമന

സേന ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി. തീ നിലവിൽ

നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ

ലഭ്യമാകുന്നതേയുള്ളൂ.........


12ന് മംഗഫിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 50-

ഓളം പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 46 പേർ

ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു. അതിൽ 24 പേരും

മലയാളികളായിരുന്നു.Post a Comment

Previous Post Next Post