ഊരകം പുല്ലഞ്ചാലിൽ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടം യുവാവ് മരണപ്പെട്ടുവേങ്ങര  ഊരകം പുല്ലഞ്ചാൽ കീരങ്കുന്നിൽ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്വദേശിയായ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു.

അൽഫോൺസാ ബസ് ഡ്രൈവറായ ജയേഷിന്റെ അനിയൻ ജയകൃഷ്ണനാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

Post a Comment

Previous Post Next Post