വയനാട് വൈത്തിരിയിൽ ബസ്സ്‌ കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്


 വയനാട് വൈത്തിരി: നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്വകാര്യ ബസ്സ് കട

യിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക്

പരിക്ക്. ആരുടേയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ലെന്ന്

പ്രാഥമിക വിവരം.

ഇന്ന് രാവിലെ 9മണിക്ക് മുമ്പായി ആണ് അപകടം 

കോഴിക്കോട് നിന്നും ബത്തേ

രിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഫാൻസി എന്ന

ബസ്സാണ് പഴയ വൈത്തിരിയിൽ കടയിലേക്ക്

ഇടിച്ചു കയറിയത്. ഫയർഫോഴ്സ്, പോലീസ്,

നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നട

ത്തുന്നു. എതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കൂൾ ബസി

ലും, ഗുഡ്സ് ഓട്ടോയിലും തട്ടിയ ശേഷമാണ്

അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന

വിവരം. സ്കൂൾ ബസ്സിൽ തട്ടി കൂടുതൽ അപ

കടമുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ

ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന.


ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ എമർജൻസി ആംബുലൻസ് സർവീസ് 👇

WMO ആംബുലൻസ് സർവീസ് . മാനന്തവാടി വയനാട് 

 8606295100

Post a Comment

Previous Post Next Post