തൊഴിലുറപ്പ്ജോലിക്കിടെ കടന്നൽ കുത്തേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചു;പതിനെട്ടോളം തൊഴിലാളികൾ ചികിത്സയിൽവയനാട്: തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ കടന്നൽ

കുത്തേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചു. വയനാട്

മനംമയക്കു  പൊഴുതനയിലാണ് സംഭവം. പൊഴുതന തേവണ

സ്വദേശി ടി. ബീരാൻ കുട്ടി(65)യാണ് മരിച്ചത്.

പരിക്കേറ്റ പതിനെട്ടോളം തൊഴിലാളികൾ

ചികിത്സയിലാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ

തൊഴിലാളികളെ കടന്നൽ കൂട്ടം

ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു

Post a Comment

Previous Post Next Post