മദ്രസ വിട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി കാർ ഇടിച്ച് മരിച്ചു

 

ചാലിശ്ശേരി: മദ്രസ വിട്ട് വരുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി കാർ ഇടിച്ച് മരിച്ചു.

കോക്കൂർ അത്താണിപ്പീടികയിൽ ഇ.വി നജീബിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് നബീലാണ് (7) മരണപ്പെട്ടത് വാഹനം ഇറങ്ങി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എതിരെ വന്ന കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

ചാലിശ്ശേരി ജി എൽ പി സ്‌കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് .

Post a Comment

Previous Post Next Post