ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് മൈക്ക് സെറ്റ് അഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു.തിരുവനന്തപുരം :ആറ്റിങ്ങലിൽ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് മൈക്ക് സെറ്റ് അഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ യുവാവ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു.

ആറ്റിങ്ങൽ കൊടുമൺ എന്ന സ്ഥലത്തെ

ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ്

ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ കെട്ടിയിരുന്ന മൈക്ക്

സെറ്റ് അഴിക്കുന്നതിനിടെ പുലർച്ചെ

ആയിരുന്നു അപകടം. ആറ്റിങ്ങൽ

വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി കാർത്തികയിൽ ശരത്

(26) ആണ് മരിച്ചത്. ഷോക്കേറ്റ ഉടൻ

ആറ്റിങ്ങൽ വലിയകുന്ന് താലൂക്ക്

ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ

രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Post a Comment

Previous Post Next Post