പാലപ്പെട്ടിയിൽ കടലിൽ വീണ് നാലു വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം.
മലപ്പുറം പുതുപൊന്നാനി അൽഫ ഹോട്ടലിന് പടിഞ്ഞാറുഭാഗം താമസിക്കുന്ന മമ്മിൻറെ കത്ത് അലി എന്നവരുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് അയാൻ (4)ആണ് മരണപ്പെട്ടത്. 

പാലപ്പെട്ടി ആശുപത്രിക്ക് പടിഞ്ഞാറുഭാഗം  താമസിക്കുന്ന മാതാവ് റാഹിലയുടെ വീടിനടുത്ത് അബദ്ധത്തിൽ കടലിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ  തന്നെ നാട്ടുകാർ പുത്തൻപളളി ആശുപത്രിയിൽ

എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.


Post a Comment

Previous Post Next Post