ചുരത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട KSRTC ബസ്സ്‌ തഴ്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുക്കുത്തി ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം: യാത്രക്കാർക്ക് നിസ്സാര പരിക്ക്
താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട KSRTC ബസ്സ്‌ തഴ്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുക്കുത്തി ഡിവൈഡർ തകർത്തു മരത്തിൽ ഇടിച്ച് നിന്നതിനാൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം. യാത്രക്കാർ നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപെട്ടു.ഇന്ന് ഉച്ചക്ക്  ശേഷം ആണ്അപകടം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു

Post a Comment

Previous Post Next Post