കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ (ജൂലായ് 27 വ്യാഴാഴ്ച) ഒ.പി.യിൽ ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

 


ഇന്ന് സേവനം ലഭിക്കുന്നവ

ജനറൽ –  

ദന്ത രോഗം –

അസ്ഥി രോഗം –  

മെഡിസിൻ –  

സ്‌കിൻ –   

സർജ്ജറി –  

സ്ത്രീ രോഗം – 

സി.ടി. സ്കാൻ – (9 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ )

ഇന്ന് സേവനം ഇല്ലാത്ത വിഭാഗം

കണ്ണ് – 

കുട്ടികൾ –

ഇ.എൻ.ടി – 

USG രാവിലെ 7.30 മുതൽ ആരംഭിക്കും

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0496 2630 142, 0495 2960 142

Post a Comment

Previous Post Next Post