🚑കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ന് 22/08/2023ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ

 


*🩺ജനറൽ ഒ പി*


*🩺ദന്തരോഗ വിഭാഗം*


*🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം*


*🩺 സർജറി വിഭാഗം*


*🩺നേത്രരോഗ വിഭാഗം*


*🩺സ്കിൻ രോഗവിഭാഗം*


🕣ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226


*സായാഹ്ന ഒ പി 1 (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല).


Post a Comment

Previous Post Next Post