🚑നിലമ്പുർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നാളെ[24/08/2023 വ്യാഴം]ഒ.പി യിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ മാരുടെ വിവരങ്ങൾ*Date : 23 - 8 - 2023*


*🩺ക്യാഷ്വാലിറ്റി = ✅*


*🩺ജനറൽ = ✅*


*🩺മെഡിസിൻ = ✅*


*🩺ശിശു രോഗം = ✅*


*🩺പ്രസവം = OT*


*🩺അസ്ഥി രോഗം = ✅*


*🩺ത്വക്ക് രോഗം = ❌*


*🩺നേത്ര രോഗം = OT*


*🩺നെഞ്ചു രോഗം =*

*[M EDICINE OP]*


*🩺ഇ.എൻ.ടി = ✅*


*🩺ദന്ത രോഗം = ✅*


*🩺പാലിയേറ്റീവ് = ✅*


*🩺വിമുക്തി = ❌*


*🩺അനസ്തേഷ്യ = ✅*


*🩺സർജറി = ✅*നിലമ്പൂരിന്റെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ അപകടത്തിൽ പെടുന്നവരെ എത്രയും പെട്ടൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് . ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 എമർജൻസി ആംബുലൻസ് സർവീസ് വടക്കൻ 9074627231
Post a Comment

Previous Post Next Post