സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഇന്ന് (07/09/2023) ഒപി വിവരങ്ങൾ0️⃣1️⃣ 🩺 ശിശുരോഗ വിഭാഗം


0️⃣5️⃣🩺 നേത്ര രോഗ വിഭാഗം


0️⃣8️⃣🩺 എൻ സി ഡി വിഭാഗം  


1️⃣0️⃣ 🩺ജനറൽ ഒ പി1️⃣3️⃣ 🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം


1️⃣4️⃣ 🩺 ശ്വാസ കോശ വിഭാഗം 


ഫിസിയോ തെറാപ്പി

( ഒന്നു മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ മാത്രം)


*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*


☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*


Post a Comment

Previous Post Next Post