കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നാളെ (26/09/2023) ലെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ1🩺.ജനറൽ ഒപി

2🩺.ശിശു രോഗ വിഭാഗം

3🩺.ദന്ത രോഗ വിഭാഗം

4🩺. സർജറി വിദാഗം

5🩺.നേത്ര രോഗ വിഭാഗം

6🩺.ത്വക് രോഗ വിഭാഗം

*ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,* അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936206226

*സായാഹ്ന ഒ പി (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ).Post a Comment

Previous Post Next Post