പീച്ചി ഡാമിന്റെ റിസർവോയറിൽ വഞ്ചി അപകടത്തിൽ പെട്ട് യുവാക്കളെ കാണാതായി

 തൃശ്ശൂർ വാണിയമ്പാറ  ആനവാരിയിൽ പീച്ചി ഡാം റിസർവോയറിൽ മുപ്പുഴയ്ക്ക് സമീപം വഞ്ചി അപകടത്തിൽ പെട്ട് യുവാക്കളെ കാണാതായി. ഒരാൾ നീന്തി കരയ്ക്കു കയറി. മറ്റ് മൂന്നുപേർ കൂടി വഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. വാണിയമ്പാറ പൊട്ടിമടയ്ക്കു സമീപം കൊള്ളിക്കാടു നിന്നുള്ളവരാണ് യുവാക്കൾ എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. രക്ഷപ്പെട്ടയാൾ അവശനിലയിലായതിനാൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടില്ല.വൈകീട്ട് 4 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.Post a Comment

Previous Post Next Post