കിളിമാനൂർ ചൂട്ടയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു അപകടം ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക്തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂർ ചൂട്ടയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു അപകടം ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക് 

കാർ ഡ്രൈവർ മടത്തറ സ്വദേശി ആസിഫിന്റെ ഗുരുതര പരിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി മറ്റ് വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല 

Post a Comment

Previous Post Next Post