സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (05/10/2023) ഒപി വിവരങ്ങൾ0️⃣1️⃣ 🩺 ശിശുരോഗ വിഭാഗം

0️⃣8️⃣ 🩺 എൻ സി ഡി വിഭാഗം 

1️⃣0️⃣ 🩺 ജനറൽ ഒ പി

1️⃣3️⃣ 🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം

ഫിസിയോ തെറാപ്പി

( ഒന്നു മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ മാത്രം)

*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*

☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*


Post a Comment

Previous Post Next Post