കൊച്ചി കടവന്ത്രയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് വീണ് 18കാരി മരിച്ചു, ആത്മഹത്യയെന്ന് സംശയംകൊച്ചി കടവന്ത്രയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് വീണ് പെൺകുട്ടി മരിച്ചു. കടവന്ത്ര തൻസിൽ ചാലറ്റ് എന്ന ഫ്ലാറ്റിലെ 7 ആം നിലയിൽ നിന്നുവീണ് പരുക്ക് പറ്റിയ അഹ്‌സാനയാണ് മരിച്ചത് (18). ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 5.20 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Post a Comment

Previous Post Next Post