യുവതിയെ കാണ്മാനില്ല

CASE CLOSED

കാണാതായ യുവതിയെ തമിഴ് നാട് പൊള്ളാച്ചിയിൽ വെച്ച് കണ്ടെത്തി 

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പാലക്കാട്‌ ജില്ല മുതലമട പഞ്ചായത്ത് അടവുമരം സ്വദേശിനി സങ്കീർത്തന എന്ന (ആയിഷ) 20 വയസ്സ് 04.02.2024 ന് രാവിലെ 9:30 മുതൽ കാണ്മാനില്ല. ഇവരെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ, താഴേ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു...

 8086844083

ഹാരിഷ്   8075944101

Verify :  അമീർ അരിമ്പ്ര  ടീം ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 9567363582


Post a Comment

Previous Post Next Post