കാണ്മാനില്ല


Case closed

കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി 

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കൂടത്തായി വയലോരം സലാമിൻ്റെ മകൻ  മുഹമ്മദ് മിൻഹാജ് (17)എന്ന കുട്ടിയെ ഇന്ന് 18-04-24 വ്യാഴം രാവിലെ മുതൽ കാണ്മാനില്ല. എന്തെങ്കിലും വീവരം കിട്ടുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടുക. 9645536028 9846286560 താമരശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫോൺ 0495 222240


Post a Comment

Previous Post Next Post