മൈസൂർ വെച്ച് ഉണ്ടായ വാഹന അപകടത്തിൽ യുവതി മരണപ്പെട്ടുതൃശ്ശൂർ  മാങ്ങാട്ടുക്കര : കൂട്ടാല ബിജു മകൾ ശിവാനി(21) മൈസൂർ വെച്ച് വാഹന അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. അമ്മ : സവിത, സഹോദരങ്ങൾ അശ്വതി, അർജ്ജുൻ.

സംസ്കാരം 16/04/2024 ആനക്കാട് പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ രാവിലെ 10 മണിPost a Comment

Previous Post Next Post