വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് (മാനന്തവാടി) 13/07/2024. ശനി .ഒ പി വിവരങ്ങൾ


_*Medicine ✅*_ _(മരുന്ന്)_

_*Surgery ✅*_

_(ഓപ്പറേഷൻ)_

 _*Gynecology ✅*_

_( പ്രസവം)_

_*Pulmonology ✅*_

_ശ്വാസ കോശം സംബന്ധമായത്)_

_*Psychiatry ❌*_

_(മനോരോഗം)_

_*Paediatrics ✅*_

_( ശിശുരോഗം)_

_*Cardiology ❌*_ _(ഹൃദയം സംബന്ധമായ)

_*ENT*✅ (ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട)_

_*Ophthalmology* ✅ (കണ്ണ്)_                 

_*PMR ❌* (ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ)_ 

_*Orthopedic ✅*_

_(എല്ലും പേശികളും)_  

_*Dermatology ❌*_

_(ത്വക്ക് രോഗം)_

_*Dental ✅* (പല്ല്)_

_*NCD OP ✅* (സാംക്രമിക മല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ)_

 _*EVENING OP ❌*_ _(വൈകുന്നേരം ഓപി)_Post a Comment

Previous Post Next Post