വണ്ടൂരിൽ തോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു

 
വണ്ടൂരിൽ തോട്ടിൽ നിന്ന് അഴുകിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം 27 ന് കാണാതായ വണ്ടൂർ കുവ്വക്കോട് സ്വദേശി ചങ്ങശ്ശേരി രാമന്റെ മകൻ സുന്ദരന്റെതാണ് മൃതദേഹം. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കുവ്വക്കോടിലെ കുടുംബ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post