തിരൂരിൽ യുവാവ് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിമലപ്പുറം .തീരുർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സമീപം ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു

തിരൂർ നഴ്സിംഗ് ഹോം ജീവനക്കാരനും 

കുറകുൻ കുന്നുള്ള നാരായണേട്ടന്റെ മകൻ രാജീവ് ആൺ മരണപ്പെട്ടത്  മൃതദേഹം തിരൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി അപകട   കാരണം അറിവായിട്ടില്ല 

Post a Comment

Previous Post Next Post