ബസ്സും ഗുഡ്സ് ജീപ്പും കൂട്ടി ഇടിച്ച് അപകടം ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്  മലപ്പുറം മഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ ഇരുമ്പുഴി മണ്ണാത്തിപ്പാറയിൽ ബസ്സും ഗുഡ്സ് ജീപ്പും കൂട്ടി ഇടിച്ച് അപകടം   .ജീപ്പ് ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതര  പരിക്ക്   പരിക്കേറ്റ ആളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായി വരുന്നു 

Post a Comment

Previous Post Next Post