കാറ്റും മഴയും;വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു

 


വയനാട്  ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും തെങ്ങ് വിണ് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ്   തകർന്നു.മൈലാടി പത്മശ്രീ കല മുതൽ മൈലയാടി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി കേടുവന്ന തെങ്ങിന്റെ താഴ്ഭാഗം

പൊട്ടി എച്ച്.റ്റി ലൈനിന് മുകളിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഫയർഫോഴ്സ്, മീനങ്ങാടി കെ.എസ്.ഇ.ബി അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് തെങ്ങ് ലൈനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെങ്കിലും വൈദ്യുതി പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വാളവയൽ പ്രദേശത്ത് റബർമരം പൊട്ടിയാണ് വെള്ളിമല, പാപ്ലാശ്ശേരി,വാളവയൽ,വട്ടത്തായി,മാരമല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി.


അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവരെ മാനന്തവാടി യുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഫ്രീ സർവീസുമായി വയനാട് മാനന്തവാടി ആംബുലൻസ് സർവീസ് 8606295100

Post a Comment

Previous Post Next Post