കാളയുടെ കുത്തേറ്റ് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു.

കോട്ടയം വാഴൂർ: ചാമംപതാൽ കന്നുകുഴിയിൽ കാളയുടെ കുത്തേറ്റ് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു. വാഴൂർ ആലുംമൂട്ടിൽ റെജിയാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കാളയാണ് ആക്രമിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പരിക്കുണ്ട്.

  കാളയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഉടൻ പൊൻകുന്നത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.


Post a Comment

Previous Post Next Post