കാസർകോട് മടികൈ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം വെള്ള കെട്ടിൽ നീന്തുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയെ വെളളത്തിൽ മുങ്ങി കാണാതായി


കാസർകോട്  മടികൈ  ബങ്കളം 

ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം വെള്ള കെട്ടിൽ നീന്തുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയെ വെളളത്തിൽ മുങ്ങി കാണാതായി. മടികൈ വില്ലേജിലെ ബങ്കളം എന്ന സ്ഥലത്ത്  കട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന സെൻ എന്ന  സെബാസ്റ്റ്യന്റെ മകൻ ആൽബിൻ സെസ്റ്റിനെ ( 17 )  ആണ് കാണാതായത്   ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6:30ഓടെ ആണ് സംഭവം.

Post a Comment

Previous Post Next Post