കയ്പമംഗലത്ത് മധ്യവയസ്കനെ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടില്ല.

 


തൃശ്ശൂർ കയ്പമംഗലത്ത് മധ്യവയസ്കനെ കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാളമുറി തായ്നഗർ പടിഞ്ഞാറ് ശവക്കോട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ പൊട്ടക്കുളത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്, മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടില്ല. 60 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട്. കൈപ്പമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്Post a Comment

Previous Post Next Post