തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് (01-08-2023) ഒ പി യിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ👇*⏰ ഒ.പി സമയം 👇:*

രാവിലെ 8 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 1 വരെ.

*⏰ സായാഹ്ന ഒ.പി സമയം👇 :*

ഉച്ചക്ക് 1 മുതല്‍ സായാഹ്നം 6 വരെ.

സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക : 0494 2460372

ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7

എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ 9526222277
Post a Comment

Previous Post Next Post