🏥കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ 17/08/2023 ഒ പി. വിവരങ്ങൾ🩺ജനറൽ ഒ പി

🩺ദന്തരോഗ വിഭാഗം

🩺ശിശുരോഗ വിഭാഗം

🩺നേത്രരോഗ വിഭാഗം

🩺സർജറി വിഭാഗം

🩺ഇ എൻ ടി വിഭാഗം

🩺സ്കിൻ രോഗവിഭാഗം


🕣ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936 20 6226

*സായാഹ്ന ഒ പി 1 (ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിമുതൽ 07: 30വരെ)*(സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല).


Post a Comment

Previous Post Next Post