വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേ (മാനന്തവാടി) ഇന്നത്തെ . ഒ പി വിവരങ്ങൾ 👇*🩺 ജനറൽ ഒ പി- 11.12*


*🩺സർജറി ഒ പി വിഭാഗം-22*


*🩺ഓർത്തോ വിഭാഗം -7*


*🩺 മെഡിസിൻ വിഭാഗം -19*


*🩺ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം -24*


*🩺കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം-09.10*


*🩺 ഇ എൻ ടി വിഭാഗം-16**🩺വയോജന ക്ലിനിക്ക്-11*


*🩺നേത്ര രോഗ വിഭാഗം-30*


*🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം-33*


*🩺അർബുദരോഗ വിഭാഗം-26*


*🩺ജീവിതശൈലി രോഗ ക്ലിനിക്-20*


      *➖പ്രാസി ജീയർ*


*🩺കോസ്മെറ്റോളജി*


*🩺ഡെന്റൽ പ്രൊസീജിയർ*


*🩺കാർഡിയോളജി വിഭാഗം-13*(ചൊവ്വ, വ്യാഴം)(റഫറൻസ് ലെറ്റർനിർബന്ധം )


രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ

*സായാഹ്ന ഒ പി*

 ജനറൽ- ഒപി രാവിലെ 8: മുതൽ വൈകിട്ട് 7:30 വരെ

ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7

എമർജൻസി ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ 9526222277

അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവരെ എത്രയും പെട്ടൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മാനന്തവാടി യുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഫ്രീ സർവീസുമായി ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ 24×7 മാനന്തവാടി ആംബുലൻസ് സർവീസ് 8606295100
Post a Comment

Previous Post Next Post