കണ്ണൂരിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് പരിക്ക്


ആറളം ഫാം രണ്ടാം ബ്ലോക്കിൽ വച്ച് ഇരു ചക്ര വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ബ്ലോക്കിലെ വെഷ്‌ണവിനെ കാട്ടാന അക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വൈഷ്‌ണവിനെ പേരാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെപ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി

Post a Comment

Previous Post Next Post