ആന്ധ്രയിൽ വാഹനാപകടം കാളികാവ് സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു

  


മലപ്പുറം കാളികാവ്: അഞ്ചച്ചവിട്ടി ആലുങ്ങൽ അബ്ദുട്ടിയുടെ മകൻ സബീർ ആന്ധ്രയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാംപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല 

Post a Comment

Previous Post Next Post