തൃശൂർ കോഴിക്കോട് ദേശീയപാത പുത്തനത്താണിയിൽ നാലു വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു.തൃശൂർ കോഴിക്കോട് ദേശീയപാത പുത്തനത്താണിയ്ക്കും അതിരുമടയ്ക്കുമിടയിലെ വളവിൽ  വാഹനാപകട പരമ്പര. ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പുത്തനത്താണി ഭാഗത്തേയ്ക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറും എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും വന്ന ചരക്കു ട്രക്കും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ല. ഇടിയിൽ കാറിന്റെ മുൻവശം പൂർണമായും തകർന്നു.

      വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു മറ്റൊരപകടം. കോട്ടയ്ക്കൽ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സും കാറും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. കാർ റോഡിലേയ്ക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. രണ്ടു അപകടങ്ങളിലും ആർക്കും പരുക്കില്ല.


Post a Comment

Previous Post Next Post