ഓട്ടോയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചുമാനന്തവാടിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു

 വള്ളിയൂർക്കാവ് കണ്ണി വയൽ  കാവണക്കോളനിയിലെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റ മകൻ അനിലാണ്  മരിച്ചത്


ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) രാത്രിയിലായിരുന്നു വള്ളിയൂർക്കാവ് റോഡിൽ ഡിലേനി ഭവന് സമീപം ഓട്ടോയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച്  അപകടം നടന്നത്


Post a Comment

Previous Post Next Post