അമ്പലവയൽമഞ്ഞപ്പാറയിൽ ക്വാറിയിൽഒരാൾഅകപ്പെട്ടതായി സംശയംവയനാട്  അമ്പലവയൽ മഞ്ഞപാറ ക്വാറിയിൽ ഒരാൾ

അകപ്പെട്ടതായി

സംശയം.ഇന്നലെരാത്രിയിൽ കാണാതായആണ്ടൂർസ്വദേശിയെ

ന്നിഗമനം.ഇയാളുടെ ബൈക്ക് ക്വാറിക്കരികിൽ കണ്ടെത്തി. തിരച്ചിലിനായിഫയർഫോഴ്സ്ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തും.


ആക്‌സിഡന്റ് റെസ്ക്യൂ എമർജൻസി ആംബുലൻസ് സർവീസ് 👇

WMO ആംബുലൻസ് സർവീസ് . മാനന്തവാടി വയനാട് 

 8606295100

Post a Comment

Previous Post Next Post