തളിക്കുളത്ത് ആംബുലൻസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റുതൃശ്ശൂർ  തളിക്കുളം: പത്താംകല്ലിൽ

ആംബുലൻസും ബൈക്കും

കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ

രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കോഴിക്കോട്

ബേപ്പൂർ സ്വദേശികളായ

നിരപ്പിലെയത്ത് രാഹുൽ (23),

തിണ്ടിയത്ത് വിഷ്ണു(22)

എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

ഒരാൾക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതര

പരിക്കുണ്ട്. വാടാനപ്പള്ളി ആക്ട്സ്

പ്രവർത്തകർ ഇവരെ തൃശ്ശൂർ അശ്വനി

ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

Post a Comment

Previous Post Next Post