ശബരിമല തീർത്ഥാടനതിനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി പമ്പയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചുശബരിമല തീർത്ഥാടനതിനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി പമ്പയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. 26 അംഗ സംഘത്തിനൊപ്പം ദർശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി. പമ്പ ത്രിവേണി പാലത്തിന് സമീപത്താണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. കർണാടക മാണ്ഡ്യ സ്വദേശി ഭരത് (17) ആണ് മരിച്ചത്.


Post a Comment

Previous Post Next Post