തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് (28-07-2023) ഒ പി യിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ⏰ ഒ.പി സമയം :

രാവിലെ 8 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 1 വരെ.


⏰ സായാഹ്ന ഒ.പി സമയം :

ഉച്ചക്ക് 1 മുതല്‍ സായാഹ്നം 6 വരെ.

സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക : 0494 2460372Post a Comment

Previous Post Next Post