സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നാളെ (15/09/2023) ലെ ഒപി വിവരങ്ങൾ
0️⃣1️⃣ 🩺 ശിശുരോഗ വിഭാഗം

0️⃣3️⃣ 🩺 ഇ എൻ ടി വിഭാഗം

0️⃣5️⃣🩺നേത്ര രോഗ വിഭാഗം  

 0️⃣7️⃣ സർജറി വിഭാഗം 

0️⃣8️⃣ എൻ സി ഡി വിഭാഗം 

1️⃣0️⃣ 🩺 ജനറൽ ഒ പി

1️⃣3️⃣ 🩺ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം

1️⃣4️⃣ 🩺 ശ്വാസ കോശ വിഭാഗം 

1️⃣6️⃣ 🩺 ഓർത്തോ വിഭാഗം


*ഒ പി സമയം; 8. 00 മണി മുതൽ 1 വരെ (ഞായർ 12 മണി വരെ മാത്രം)*


☎️ *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്* *വിളിക്കുക:04936 221 200*Post a Comment

Previous Post Next Post