കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നാളെ (27/09/2023)ഒ പി. വിവരങ്ങൾ*🩺. ജനറൽ ഒ. പി*

*🩺.ശിശു രോഗ വിഭാഗം*

*🩺.ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

*🩺.നേത്ര രോഗ വിഭാഗം*

*🩺.ത്വക് രോഗ വിഭാഗം*

*🩺.ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം*

*🩺. ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം*

 *🩺. അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം*

*🩺. മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം*

ഓ പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ നമ്പർ 04936206226

സായാഹ്ന ഒപി (03 മണി മുതൽ 07.30 മണിവരെ മാത്രം )

(സായാഹ്ന ഒപിയിൽ സ്പെഷാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല )Post a Comment

Previous Post Next Post